Nota voor CZ Delta Lloyd en Ohra
Voor patiënten met een aanvullende tandarts verzekering bij CZ , Delta Lloyd en Ohra kunnen we in de meeste gevallen de factuur direct indienen. U ontvangt dan van uw zorgverzekeraar de eventuele (rest)factuur voor het onverzekerde gedeelte.  

 

Nota voor overige zorgverzekeringen en per medio 2022 ook CZ, Delta Lloyd en Ohra verzekerden zonder tandartspakket. 

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics , www.infomedics.nl. kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

·        Status van uw betaling controleren
Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

·        Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

·        Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

 

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

       Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

       Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

       Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

       Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

       Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

Niet nagekomen afspraken
Niet nagekomen afspraken (C90) of afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd worden in rekening gebracht. De hoogte van deze factuur is de eerste keer het aantal geplande minuten x €1,00. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken kan de factuur oplopen tot maximaal het bedrag van de geplande behandeling. Bij niet tijdige betaling , na diverse herinneringen en voor overdracht naar de deurwaarder, volgt uitschrijving uit de praktijk. Uiteraard zal de plicht tot betaling van de nog openstaande nota's blijven bestaan. 

Materiaal-en techniekkosten 
Per 1-1-2018 is het verplicht de meeste gebruikte materiaal-en techniekkosten te vermeldden op onze site, u kunt een indicatie van deze kosten HIER vinden. Tevens is deze lijst in onze praktijk beschikbaar, deze ligt bij de receptie ter inzage. Uiteraard kunt u ons altijd vragen naar de exacte techniekkosten voor uw behandeling.

Maak een afspraak0475 565977
Neem contact met ons opinfo@mondzorg-ittervoort.nl
Bezoek onsMargarethastraat 2, Ittervoort